werkwijze.jpg


DienstenAdresLÀRK Consult

Meersweg 14

9001 BH Grou

Nederland


ContactgegevensMob: 06-53 63 77 14

Werkwijze


Om tot een succesvolle samenwerking en tot een goede uitvoering en afronding

van eventuele werkzaamheden te komen, zullen globaal de volgende stappen worden genomen:

  • eerste persoonlijke kennismaking
  • samenvatting van het verhaal waarbinnen een eventuele opdracht gaat plaatsvinden
  • formulering gewenste doelstelling(en) van de opdrachtgever
  • bespreking van een globale aanpak in een volgende ontmoeting, eventueel na een verdere oriëntatie op de situatie

Als uit deze stappen blijkt dat een goede samenwerking kan ontstaan, dan volgen:

  • afspraken maken over de te verrichten werkzaamheden en de daarbij behorende inspanning in tijd en wederzijdse financiële verplichtingen
  • periodieke voortgangsgesprekken
  • evaluatie met de opdrachtgever na beëindiging van de werkzaamheden

Indien nodig kan LÀRK Consult uit eigen netwerk specialistische kennis mobiliseren voor uiteenlopende onderwerpen.

Leveringsvoorwaarden kunnen op aanvraag worden toegezonden.